JustTax

Usługi

Biuro rachunkowe JustTax łączy elementy tradycyjnej księgowości z obsługą online.

ZUS

  • sporządzanie deklaracji ZUS dla przedsiębiorstwa oraz dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub na podstawie umów cywilno-prawnych
  • wysyłanie deklaracji ZUS w ustawowych terminach