JustTax

Usługi

Biuro rachunkowe JustTax łączy elementy tradycyjnej księgowości z obsługą online.

Księga Przychodów i Rozchodów

  • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów
  • prowadzenie ewidencji dla celów podatku dochodowego
  • prowadzenie ewidencji dla celów podatku VAT
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych
  • prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu
  • ustalenie wysokości należnego podatku dochodowego
  • sporządzanie miesięcznych deklaracji VAT