JustTax

Usługi

Biuro rachunkowe JustTax łączy elementy tradycyjnej księgowości z obsługą online.

Administrowanie Kadrami i Płacami

  • sporządzanie list płac
  • sporządzenie rachunków dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych (zlecenie, o dzieło)
  • sporządzanie dokumentacji związanej z zatrudnieniem i zwolnieniem pracownika
  • przygotowywanie umów o pracę
  • przygotowywanie umów cywilno-prawnych
  • prowadzenie dokumentacji zatrudnienia zgodnie z przepisami prawa